Szkoła Terapeutów

Szkoła terapeutów


forma zajęć: warsztaty, treningi, terapia własna, superwizja

czas trwania: 2 lata (minimum 880 godzin zajęć)

Założenia programowe szkoły II stopnia

Etap 0 - grupa otwarcia

Etap I  edukacja
poznanie  i analiza obszarów działań terapeutycznych
poznanie szkół terapeutycznych
poznanie i analiza   narzędzi terapeutycznych
analiza umiejętności własnych  - ćwiczenia

Etap II  rozwój własny
Moje mocne i słabe strony
Motywacje do pomagania innym
Terapia własna

Etap III zajęcia superwizyjne 

Etap IV zgodnie z potrzebami i rozwojem grupy