Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA
(POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPIA RODZINNA, TERAPIA UZALEŻNIEŃ)

 

Celem nauki na kierunku psychoterapia jest nabycie umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania.

 

Szeroki zakres materiału pozwala na kształcenie umiejętności w zakresie terapii indywidualnej, rodzinnej, terapii osób uzależnionych oraz działań terapeutycznych w zakresie interwencji kryzysowej,

 

Program kierunku jest dwuetapowy.

 

Na początku słuchacz ma możliwość skupienia się na poznaniu samego siebie, poszerzenie własnej świadomości, odkryciu własnych ograniczeń i potencjałów.

 

Druga faza programu poświęcona jest nabywaniu praktycznych umiejętności terapeutycznych. Korzystając z przekazywanej wiedzy i doświadczenia osobistego wykładowców słuchacze uczą się diagnostyki terapeutycznej i prowadzenia terapii. Zwieńczeniem nauki jest sprawdzenie nabytych umiejętności metodą superwizyjną przy pracy z kamerą oraz w trakcie odbywania praktyki zawodowej w ośrodkach terapeutycznych,

 

Słuchacze naszego studium są dobrymi praktykami i otrzymują wysokie, pozytywne oceny w pracy terapeutycznej.


Proponujemy następujące tematy zajęć:

PROGRAM PODSTAWOWY (sprawdź)

PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI

w tym m. in.:

 • KONCEPCJE OSOBOWOŚCI

 • ZABURZENIA i DIAGNOSTYKA

 • TESTY, TESTY PROJEKCYJNE

 

PSYCHOPATOLOGIA

w tym m. in.

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

KLASYFIKACJA I OMÓWIENIE ZABURZEŃ

 

PSYCHOTERAPIA RODZIN i MAŁŻEŃSKA

 

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

w tym m. in.:

 • MECHANIZMY

 • DIAGNOZA

 • UZALEŻNIENIA ALKOHOLOWE

 • UZALEŻNIENIA NARKOTYKOWE

 • UZALEŻNIENIA NIECHEMICZNE

 • WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 • PRACA Z KLIENTEM UZALEŻNIONYM i WSPÓŁUZALEŻNIONYM

 • PROFILAKTYKA

 • PROGRAMY...

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA i GRUPOWA

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

W TYM m.in.

-POJĘCIE KRYZYSU

-FORMY POMOCY

-SKUTECZNA POMOC

-PROWADZENIE INTERWENCJI

-OCHRONA OSOBY POMAGAJĄCEJ

 

PRZEMOC PSYCHOLOGICZNA

 

SOCJOTERAPIA

 

MEDIACJE

RTZ

BSFT

NEGOCJACJE

MOTYWACJA

AUTOPREZENTACJA

KIEROWANIE GRUPĄ

 

 

Warsztaty szkoleniowe:

 

TRENING INTERPERSONALNY

TRENING „PRACY Z WEWNĘTRZNYM DZIECKIEM”

TRENING INTRAPSYCHICZNY

WARSZTAT PRACY Z KLIENTEM

WARSZTAT PRACY Z KLIENTEM – EGZAMIN SUPERWIZYJNY

Na piątym semestrze słuchacze odbywają obowiązkowy staż w ośrodkach terapii uzależnień, pomocy psychologicznej itp.

Absolwenci kierunku PSYCHOTERAPIA będą mogli kontynuować naukę w SZKOLE TERAPEUTÓW.

Słuchacz po zakończeniu nauki może przez I semestr uczęszczać na wybrane przez siebie dodatkowe zajęcia za darmo.